Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 7, 2022

גיא ואיתן מדברים על מספר פיצ'רים מעניינים ב-SQL Server 2022, על שאילתות רקורסיביות, מיגרציות לענן, ועוד.

קישורים רלוונטיים:


Jul 3, 2022

גיא ואיתן מספרים על מעשה מעניין שקרה להם בדיוק ביום ההקלטה של התוכנית.

וכמובן מעדכנים על המון אירועים גדולים וחשובים שיהיו ממש בקרוב.

קישורים רלוונטיים:


Jun 5, 2022

גיא ואיתן מדברים על SQL2022 והפיצ'רים החדשים בו, הרצאות עתידיות וכאלה שהיו לאחרונה, ועוד.

קישורים רלוונטיים:


May 1, 2022

גיא ואיתן חוזרים ל-basics!

אנחנו מארחים את בן חזן הסו-שף האחד והיחיד שהחליט להחליף מקצוע, לעזוב את המטבח, ולהפוך להיות DBA במדירה!

אנחנו מדברים על פרויקט ה-next generation של חברת Madeira, על איך...


Apr 3, 2022

איתן וגיא נותנים לכם עדכון על הכנסים וההרצאות החשובות הצפויות בקרוב, וגם מדברים על מספר נושאים הקשורים לאוטומציות ופאוורשל.

קישורים רלוונטיים: